Klachtenprocedure

Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. Je kunt dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging VVH, Eerste Keucheniusstraat 35 H, 1051 HP Amsterdam, T +31 (20) 488 7116. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de VVH.